Redakcja

Instytut Socjologii
Uniwersytet w Białymstoku

pl. Uniwersytecki 1
15-420 Białystok

telefon: 85 745-71-04

e-mail: pogranicze@uwb.edu.pl

POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXVII cz.2

pogranicze27 cz. 1pod redakcją:
Andrzeja Sadowskiego i Urszuli Abłażewicz-Górnickiej

BIAŁYSTOK, 2016 r.

 

Spis treści:
I. Transgraniczność i transkulturowość potencjalna. Badania empiryczne na wschodnim pograniczu

Maja Biernacka - Tożsamość terytorialna a kwestia wyznaniowa. Obraz własny studentów uczelni publicznych Białegostoku 9
Wojciech Wądołowski - Między europejskością a lokalnością. Przestrzenie tożsamości w badaniach studentów Białegostoku 29
Łukasz Wołyniec - Tożsamość terytorialna i poczucie bezpieczeństwa a stosunek do różnych reprezentacji Innego (Rosjanie, muzułmanie) na podstawie badań studentów uczelni białostockich 41
Piotr Długosz - Czy istnieje człowiek pogranicza? Społeczny portret młodzieży na pograniczach w Europie Środkowo-Wschodniej 61
Sławomir Bartnicki - Hipotetyczna unikalność gmin ze znacznym udziałem mniejszości niepolskiej w aspekcie stabilności lokalnej egzekutywy wyłanianej w wyborach bezpośrednich 85
Wiesław Romanowicz - Stosunek maturzystów z regionu środkowo-wschodniej Polski do wybranych norm moralnych 111


II. Transkulturowość konstruowana. Pogranicze polsko-rosyjskie oraz polsko-ukraińskie

Andrzej Sakson - Konflikt o pomnik generała Armii Czerwonej Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie na Warmii, czyli spór o domenę symboliczną na pograniczu polsko-kaliningradzkim. Studium przypadku 131
Dariusz Wojakowski - Wielokulturowość w interpretacjach i działaniach lokalnych. Przypadki z pogranicza polsko-ukraińskiego 149
Andrzej Nikitorowicz - Transformacja tożsamości mniejszości narodowej w warunkach istotnych zmian politycznych na przykładzie Ukraińców Podlasia 163
Marcin Dębicki - Za górami, za lasami... albo granica jak niewidzialny mur. Endemizm zakarpackiego odcinka pogranicza ukraińsko-polskiego 179

 

III. Transkulturowość otwarta. Pogranicze polsko-niemieckie
Julita Makaro - Pogranicze polsko-niemieckie w refleksji socjologicznej z perspektywy ćwierćwiecza 205
Kamilla Dolińska, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak - Mieszkańcy pogranicza zachodniego o niemieckich sąsiadach a Polacy o Niemcach 223
Iwona Sobieraj - Komunikacyjny i symboliczny wymiar edukacji językowej na Śląsku Opolskim – przypadek języka niemieckiego 247
Dawid Błaszczak, Olga Filipiak - Transgraniczne struktury sieciowe Polski i Niemiec – od relacji wertykalnych do horyzontalnych. Przykład wybranych projektów programu europejskiej współpracy terytorialnej 2007–2013 263

 

pdfPogranicze27_cz2.pdf

 
POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXVII cz.1

pogranicze27 1pod redakcją:
Andrzeja Sadowskiego i Katarzyny Sztop-Rutkowskiej

BIAŁYSTOK, 2016 r.SPIS TREŚCI:

 • Katarzyna Sztop-Rutkowska, Andrzej Sadowski - Wprowadzenie 7

I. Pogranicza Polski i Europy Środkowo-Wschodniej – nowe interpretacje

 • Paweł Hut - Zagraniczni rodacy i pogranicza w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989/1990 roku 13
 • Andrzej Sadowski - Urbanizacja a procesy narodotwórcze na pograniczach ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej 27
 • Anna Śliz Marek S. Szczepański - Pogranicze polsko-czeskie w perspektywie socjologicznej. Kontekst kulturowy 47
 • Irena Machaj - Pogranicze a tożsamość. Ile zmienności, ile stabilności? 61
 • Walter Żelazny - Wielokulturowość Zamenhofa avant la lettre ze szczególnym uwzględnieniem aspektu religijnego 75
 • Krystyna Romaniszyn - Czynniki potencjalnej dekonstrukcji pogranicza etnicznego 93
 • Justyna Olędzka - Zjawisko nowego nacjonalizmu na obszarze Azji Centralnej 109

II. Transgraniczne procesy integracyjne

 • Jerzy Nikitorowicz - Problemy tożsamościowe obywateli państw powstałych po upadku ZSRR 121
 • Larissa Titarenko - Inter-civilizational encounter: pluralistic discourses in the Republic of Belarus 137
 • Basia Nikiforova - European borders and identity from the new materialist approach 151
 • А.Ф. Гавриленков - Особенности развития религии в условиях глобализации 163
 • Włodzimierz Pawluczuk - Powikłane losy Ukrainy 171
 • Hubert Kotarski - Podobni czy różni? Pozycja społeczna i tożsamość społeczna młodzieży Europy Środkowo-Wschodniej 185
 • Dawid Błaszczak - Sieć Uniwersytetów Pogranicza – konfiguracja społeczeństwa sieciowego na wschodnim pograniczu Polski 199

III. Problemy na pograniczach

 • Sławomir Łodziński - Etniczne „flagowania” rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych w Polsce 223
 • Adam Bobryk - Czas przełomu. Pogranicze litewsko-polskie w perspektywie działań KGB LSRR w latach 1979–1983 na terenie rejonu łoździejskiego 251
 • Jakub Barszczewski - Tworzenie boliwijskiego państwa wielonarodowego a opór wobec neoliberalnej globalizacji 269

pdfPogranicze 27 cz.1.pdf

 
Pogranicze. Studia społeczne. Zarys problematyki

Kategoria "pogranicze" może być traktowana w trzech podstawowych znaczeniach. Po pierwsze obejmuje ona obszar, terytorium, na którym realizuje się określony typ współżycia dwóch lub więcej grup etniczno-kulturowych. W czasach, kiedy podziały i odrębności terytorialne łączą się z układami państwowymi, pogranicze w tym znaczeniu odnosi się do państwa i obejmuje obszary nadgraniczne, obszary położone na obrzeżach państwa, z całokształtem występującej tam problematyki.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2
Copyright ® 1998-2018 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.