POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXIII

pod redakcją:
pogranicze23
Katarzyny Niziołek i Andrzeja Sadowskiego

BIAŁYSTOK, 2014 r.

SPIS TREŚCI:

 • Łukasz Kaczmarek - Kategorie kultury publicznej służące konserwowaniu relacji władzy. Rasa i klasa w kontekście (post)kolonialnym 7
 • Katarzyna Niziołek - Sztuka jako narzędzie społecznej inkluzji. Perspektywa socjologiczna 41
 • Katarzyna Wójcikowska - Walka o miejsca pamięci w przestrzeni dwunarodowej gminy Sejny 65
 • Paweł Ładykowski - Litwo ojczyzno moja… dyskurs kresowy, tożsamość narodowa i głosy podporządkowanych 83
 • Karol Łopatecki, Radosław Poniat, Ewa Zalewska - Pomnik w Uroczysku Jaroszówka – świadek akcji komasacji gruntów w II Rzeczpospolitej 97
 • J. Paweł Gieorgica, Sławomir Bartnicki - Karta Polaka a tożsamość narodowa. Przykład Polaków w Białorusi 111
 • Anna Idzior - Obrazy Białorusi i Białorusinów w świetle procesów globalizacyjnych 133
 • Karolina Wojciechowska - Adaptacja tradycji kultur muzułmańskich w krajach Unii Europejskiej 145
 • Karolina Radłowska - Między grupą etnograficzną a narodem. Status Tatarów polskich w świetle dotychczasowych badań 155
 • Sławomir Bartnicki - Konsultacje społeczne jako aspekt demokracji semibezpośredniej we władztwie gminnym województwa podlaskiego 167
 • Lucja Ryńska - Rolnik w społecznej świadomości mieszkańców na przykładzie wybranych wsi województwa podlaskiego 187
 • Michał Dąbrowski - Zmiana normy prawnej a proces instytucjonalizacji przekraczania granicy państwowej 203
 • Marcin Piotr Puczyński - Idea społeczeństwa narodowego Floriana Znanieckiego w warunkach demokratycznych na przykładzie III Rzeczypospolitej Polskiej 223
 • Elżbieta Krysztofik-Gogol - Znaczenie religijności w życiu prywatnym nauczycieli 249
 • J. Paweł Gieorgica - Stany Zjednoczone Ameryki jako kierunek emigracji Polaków. Współczesne uwarunkowania 265

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XXIII.pdf

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.