POGRANICZE Studia Społeczne Tom XX

pod redakcją:pogranicze20
Andrzeja Sadowskiego i
Katarzyny Niziołek

BIAŁYSTOK, 2012 r.

SPIS TREŚCI:

 • Urszula Abłażewicz-Górnicka - Zróżnicowanie etniczno–kulturowe a kapitał społeczny. Głos w debacie o wielokulturowości
 • Zbigniew Kurcz - Romowie dla społeczeństwa wielokulturowego i Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
 • Agnieszka Pasieka - „Czy Łemkowie chodzą w dżinsach?” Wielokulturowość w Polsce jako kapitał i jako obciążenie
 • Paweł Kubicki - Pomiędzy pamięcią a historią. Polskie miasta wobec wielokulturowego dziedzictwa
 • Katarzyna Niziołek - Miejskie „laboratorium” wielokulturowości. Socjologiczno-fotograficzna próba obserwacji relacji międzykulturowych w przestrzeni publicznej Białegostoku
 • Łukasz Kaczmarek - Wolny przepływ towarów i (u)sług. Multikulturalizm a wielokulturowość w wyobrażeniach o swojskości i przydatności społecznej oraz legitymizacji kulturowej w kontekście aksjologii ekonomicznej
 • Łukasz Kiszkiel, Rafał Julian Mejsak - Prawo migrantów przymusowych do pracy w Polsce – zakres ochrony oraz ocena efektywności w świetle badań w województwie podlaskim
 • Iwona Sobieraj - Kompetencje międzykulturowe jako kapitał na rynku pracy
 • Ewa Dąbrowska - Dwa modele rozumienia pojęcia tolerancji we współczesnym społeczeństwie polskim w aspekcie przemian o charakterze systemowym
 • Magdalena Ratajczak - Dialog międzykulturowy w mediach. Przypadek Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w 2008 roku w Polsce
 • Alicja Malewska - Współczesna tożsamość kulturowa Polaków na Wileńszczyźnie
 • Anna Młynarczuk-Sokołowska - Całożyciowa edukacja międzykulturowa jako wyzwanie dla społeczeństw kulturowo zróżnicowanych
 • Piotr Laskowski - „Szkoła w Internecie”: województwo podlaskie i mazowieckie – regionalne zróżnicowania w wykorzystaniu Internetu w edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
 • Zdzisław Głębocki - Digital Homeland: Polonia on the World Wide Web
 • Konrad Górnicki - Kapitał naturalny jako kategoria socjologiczna
 • Józef Chwal - Pogranicze nauk – na przykładzie epistemologii ewolucyjnej i innych zastosowań teorii ewolucji

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XX.pdf

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.