POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXVI

pod redakcją:pogranicze26
Katarzyny Niziołek

BIAŁYSTOK, 2015 r.


SPIS TREŚCI:

 • Od redaktora 7
 • Tomasz Adamski - „Dlaczego zrobiono to mojej Pippi?”, czyli szwedzki film zaangażowany społecznie 13
 • Eliza Urwanowicz-Rojecka - Od sztuki site-specific po sztukę partycypacyjną. Sztuka zaangażowana – wybrane współczesne teorie i praktyki artystyczne 31
 • Katarzyna Niziołek - Czy street art jest sztuką społeczną? Kulturotwórczy i obywatelski sens sztuki ulicznej w perspektywie koncepcji społecznych enklaw 49
 • Maciej Białous - Praktyki crowdfundingu w sztuce publicznej 75
 • Beata Kunat - Pomiędzy sztuką a badaniem naukowym. Etnografia wizualna jako źródło wiedzy o rzeczywistości edukacyjnej 89
 • Anna Młynarczuk-Sokołowska - Bliżej odmienności. Twórcza aktywność w międzykulturowej edukacji nieformalnej 103
 • Karol Łopatecki - Nowożytna zabawa w Gospodarstwo a współczesne gry fabularne 115
 • Katarzyna M. Wyrzykowska - Od kontestacji do estetyzacji życia codziennego. Kilka uwag o znaczeniu i funkcji muzyki w życiu młodzieży 131
 • Małgorzata Skowrońska, Radosław Poniat, Maciej Białous - Wielokulturowość a oferta kulturalna. Z badań nad ofertą kulturalną i uczestnictwem w kulturze w Białymstoku 151
 • Dyskusja - Oto czym jesteśmy/jesteście – zrozumieć Białystok (na marginesie książki Marcina Kąckiego Białystok. Biała siła, czarna pamięć) 169
 • Pracownia Sztuki Społecznej 185

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XXVI.pdf

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.