POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXII

pod redakcją:pogranicze22
Urszuli Abłażewicz-Górnickiej, Małgorzaty Skowrońskiej, Katarzyny Sztop-Rutkowskiej i Andrzeja Sadowskiego

BIAŁYSTOK, 2013 r.

SPIS TREŚCI:

 • Andrzej Sadowski - Konstruowanie społeczeństwa pluralistycznego jako rozwiazywanie sprzeczności pomiędzy różnorodnością a wspólnotą 7
 • Aleksandra Porankiewicz-Żukowska - Tożsamość jednostek i grup dyskryminowanych w perspektywie socjologicznej 25
 • Walter Żelazny - Rys historyczny problemów mniejszości i teoretyczne zagadnienia ich wyodrębniania 37
 • Małgorzata Skowrońska, Katarzyna Sztop-Rutkowska - Różnica-demokracja-edukacja. O potrzebie edukacji antydyskryminacyjnej 49
 • Justyna Kajta - Kto się sprzeciwia różnorodności? O tożsamości uczestników ruchu nacjonalistycznego 63
 • Radosław Poniat - Czy ktoś nie został (spost)kolonizowany? Czyli o pożytku z szerokich pojęć 79
 • Eliza Urwanowicz-Rojecka - Globalizacja jako organizacja różnorodności. Kulturowa koncepcja globalizacji Ulfa Hannerza a polska rzeczywistość społeczno-kulturowa 91
 • Agata Kleczkowska - Czy prawo widzi różnice? – ocena polskiego stanu prawnego przy aktualnym zróżnicowaniu kulturowym i religijnym polskiego społeczeństwa 103
 • Oksana Voytyuk - Problemy wzajemnej tolerancji ludności zamieszkującej Autonomiczną Republikę Krymu 121
 • Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Rafał Mejsak - Dystans społeczny jako element postawy wobec grup obcych w środowisku lokalnym na przykładzie mieszkańców Białegostoku 139
 • Agnieszka Nowakowska - Litewska szkoła etniczna w Polsce – izolacja w obronie tożsamości 157
 • Małgorzata Bieńkowska - Transobywatelstwo po polsku. Transseksualista/ tka jako obywatel 171
 • Andrzej Klimczuk - Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych 185
 • Agnieszka Masłowiecka, Małgorzata Dmochowska - Niepełnosprawny – taki sam czy inny? Fotografia jako forma samoopisu osób niepełnosprawnych intelektualnie 201
 • Sylwia Zielińska - Różne obszary dyskryminacji. Czy można mówić o dyskryminacji osób niepełnosprawnych w przestrzeni politycznej na przykładzie Polski? 215
 • Urszula Abłażewicz-Górnicka - Marginalizacja i wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej 231
 • Maciej Białous - Społeczna percepcja przestrzeni w mieście o wielokulturowej przeszłości. Przykład Białegostoku 243

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XXII.pdf

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.