POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXV

pod redakcją:pogranicze25
Doroty Misiejuk, Jerzego Nikitorowicza i Andrzeja Sadowskiego

BIAŁYSTOK, 2015 r.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 7

I. Od pluralizmu w kierunku wielokulturowości

 • Tadeusz Lewowicki - Wielokulturowość i globalizacja a strategie edukacji międzykulturowej 13
 • Jerzy Nikitorowicz - Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej w kontekście współczesnych problemów wielokulturowości? 25
 • Andrzej Sadowski - Czy Europa pluralistyczna stanie się społeczeństwem (-ami) wielokulturowym (-ymi)? 41
 • Agata Cudowska - Otwartość na Innego. Twórcze orientacje życiowe w projekcie edukacji międzykulturowej 63

II. Wielokulturowość a relacje społeczne

 • Brunon Bartz - Realia europejskiej polityki graniczno–migracyjnej. Kultura przyjmowania i inkluzji migrantów 79
 • Andrzej Bałandynowicz - Międzykulturowy dialog polsko–żydowski w kontekście kształtowania tożsamości kulturowej, społecznej i narodowej 101
 • Halina Rusek - Wielokulturowość z konfliktem w tle – Ślązacy: naród? Narodowość? Grupa etniczna? 121
 • Andrei Harbatski - Tożsamość religijna a bezpieczeństwo konfesyjne: współczesne wyzwania (na przykładzie Republiki Białoruś) 135
 • Mariusz Korczyński - Dystans społeczny emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii wobec „obcych” a ich poziom wykształcenia 151
 • Marek Butrym, Maria Popiela - Specyfika opinii o Romach – dialog czy dystanse 175

III. Metodologiczne konteksty badań i działań pedagogicznych w warunkach wielokulturowości

 • Dariusz Kubinowski - Postkolonialno-autochtoniczny paradygmat badań społecznych nad wielokulturowością w perspektywie pedagogicznej 197
 • Dorota Misiejuk - Strategia transkulturowości w edukacji. Perspektywa artefaktu kulturowego 209
 • Justyna Pilarska - Perspektywa indygeniczna w badaniach środowisk zróżnicowanych kulturowo – ku metodologicznej wrażliwości kulturowej 221
 • Przeprosiny dr. Daniela Wiśniewskiego, nota retrakcyjna, Daniel Wiśniewski - Komunikacja w społeczeństwie wielokulturowym: wzmacnianie czy zanikanie tożsamości 235
 • Tatiana Kryukova, Maria Saporovskaya - Совладание в российских семьях: индивидуальные и групповые тенденции 245

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XXV.pdf

 
Copyright ® 1998-2022 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.