Redakcja

Instytut Socjologii
Uniwersytet w Białymstoku

pl. Uniwersytecki 1
15-420 Białystok

telefon: 85 745-71-04

e-mail: pogranicze@uwb.edu.pl

POGRANICZE Studia Społeczne Tom XVII cz. I

pod redakcją:pogranicze17 I
Jerzego Nikitorowicza
, Andrzeja Sadowskiego i Doroty Misiejuk

BIAŁYSTOK, 2011 r.

SPIS TREŚCI:
  • Jerzy Nikitorowicz - Od Federacji Zespołów Badań Pogranicza do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej
  • Janusz Gajda - Sześciolecie Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej i jakie perspektywy?
  • Tadeusz Lewowicki - Cztery spojrzenia na wielokulturowość i edukację międzykulturową
  • Krystyna M. Błeszyńska - Teoretyczny status edukacji międzykulturowej
  • Wiktor Rabczuk - Edukacja międzykulturowa z perspektywy Rady Europy i Unii Europejskiej
  • Agata Cudowska - Dialog w edukacji międzykulturowej – kształtowanie przestrzeni spotkania z Innym
  • Ryszard Rosa - Godność i prawa człowieka w edukacji międzykulturowej
  • Jerzy Stochmiałek - Edukacja międzykulturowa wobec zjawisk wykluczenia społecznego i piętna

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XVII cz. 1

 
Copyright ® 1998-2019 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.