POGRANICZE Studia Społeczne Tom IX

Rok wydania 2000pogranicze09
ISSN 1230-2392
Liczba stron: 150
Format B5
Nakład wyczerpany


Pod redakcją:
Andrzeja Sadowskiego

SPIS TREŚCI:

l. Pogranicze

 • Jerzy J. Smolicz Is mono-cultural nation-state out of date?
 • Barbara Krawczyk Między Styrem a Konopielką. Moje wojenne dzieciństwo
 • Lilianna Kiejzik Samotność aksjologiczna kobiet po otwarciu granic byłego ZSRR. Przyczynek do problemu
 • Dorota Konopka Obraz bezrobocia w województwie białostockim w latach 1990-1998
 • Barbara Cieślińska Interpretacja migracji zagranicznych w perspektywie pogranicza
 • Wojciech J ócz Edukatorzy profilaktyki AIDS województwa białostockiego o problemach związanych z zakażeniami HIV
 • JØrn Holm-Hansen Three perspectives on the borderland: The case of northeast Poland and the regions across the border
 • Andrzej Sadowski Socjologia w Białymstoku. Elementy tradycji i stan obecny


II. Recenzje, omówienia

 • Tadeusz Popławski O strategiach mniejszości w warunkach zagrożenia
 • Tadeusz Popławski Socjologiczne badanie wojska
 • Tadeusz Popławski Socjologiczne spojrzenie na nacjonalizmy i konflikty etniczne
 • Katarzyna Krot Z badań nad problematyką narodowościową państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • Ewa Glińska Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski
 • Maciej Tefelski Obraz przemijającego świata
 
Copyright ® 1998-2022 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.