POGRANICZE Studia Społeczne Tom IV
pogranicze04pod redakcją: Andrzeja Sadowskiego
BIAŁYSTOK, 1994

SPIS TREŚCI:

  • Grzegorz Babiński, Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki
  • Zbigniew Kurcz, Przywódcy mniejszości niemieckiej na Śląsku o sobie i swoich zbiorowościach
  • Leszek Gołdyka, Cezary Szamreta, Przyszłość miasta przygranicznego w świadomości młodzieży szkolnej
  • Eugeniusz Mironowicz, Uwarunkowania rozwoju białoruskiej świadomości narodowej na Białostocczyźnie w latach 1918-1939
  • Andrzej Sadowski, Od statusu pracownika do bezrobotnego

Obok "Pogranicza"

  • Edward Szymański, Ibn Chaldun i jego nauki społeczne
  • "Pogranicze" - omówienia i recenzje
  • Jerzy Wasiluk, Recenzja pracy Eugeniusza Mironowicza - "Białorusini w Polsce 1944-1949" PWN, Warszawa 1993
  • Ludmiła Chalecka-Połocka, O "Krasnogrudzie"
 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.