POGRANICZE Studia Społeczne Tom V
pogranicze05pod redakcją: Andrzeja Sadowskiego
BIAŁYSTOK, 1996

SPIS TREŚCI:
 • Andrzej Sadowski, Od miast przygranicznych do miast pogranicza (Na podstawie miast obszaru przygranicznego wschodniej Polski)
 • Sławomir P. Dudziak, Kultura - dyfuzja - pogranicze - człowiek
 • Tadeusz Popławski, Peryferie a pogranicze
 • Beata Siewiera, Migracje a peryferyjność
 • Edward Szymański, Formowanie się kultury amerykańskiej i problem narodu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Maciej Tefelski, Białystok - oswajanie przestrzeni
 • Mariusz Skrzypczyk, Kształtowanie się pogranicza polsko-czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Glacensis
 • Mariusz Zemło, Time of peripheric and central regions
Obok "Pogranicza"
 • Dorota Snarska, Interpretacje mitów
 • Edward Szymański, Ananiasz Zajączkowski - badacz kultur wschodu
 • "Pogranicze" - omówienia i recenzje
 • Marian Malikowski, Opinia o książce prof. Andrzeja Sadowskiego pi. "Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście", Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Kraków 1994
 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.