POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXI

pogranicze21pod redakcją:
Jerzego Nikitorowicza, Andrzeja Sadowskiego i Mirosława Sobeckiego

BIAŁYSTOK, 2013 r.

SPIS TREŚCI:

I. Kompetencje do komunikacji międzykulturowej

 • Jerzy Nikitorowicz - Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych 9
 • Mirosław Sobecki - Termin ikona w świadomości uczniów szkół średnich i studentów województwa podlaskiego. Kontekst komunikacji międzykulturowej 27
 • Dorota Misiejuk - Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w świetle procesów samooceny w warunkach historycznego zróżnicowania regionu i procesów migracyjnych 37
 • Jolanta Muszyńska - Lokalna przestrzeń socjalizacyjna a kompetencje do komunikacji międzykulturowej 45
 • Tomasz Bajkowski - Uwarunkowania rodzinne kompetencji do komunikacji międzykulturowej współczesnej młodzieży 59
 • Wioleta Danilewicz - Kształtowanie kompetencji do komunikacji międzykulturowej w świetle regionalnych i rodzinnych wyjazdów migracyjnych 73


II. Międzykulturowe kompetencje w kontekście współczesnych wyzwań

 • Andrzej Sadowski - Uwarunkowania dialogu międzykulturowego na pograniczach 89
 • Agata Cudowska - Uczenie się od innego jako kompetencja w komunikacji międzykulturowej 107
 • Sylwia Jaskuła, Leszek Korporowicz - Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna jako transgresja 121
 • Krystyna M. Błeszyńska - Komunikacja międzykulturowa jako negocjowanie znaczeń 139
 • Alina Szczurek-Boruta - Nauczyciele i kształtowanie kompetencji międzykulturowej uczniów 155
 • Mirosława Czerniawska - Postawy wobec kultury i tradycji narodowej i ich osobowościowe uwarunkowania 171
 • Ewa Dąbrowa, Urszula Markowska-Manista - Kompetencje międzykulturowe młodzieży akademickiej w kontekście ruchów migracyjnych 183
 • Edmund Dmitrów - Obraz stosunków etnicznych w opracowaniach historii Białegostoku 197

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XXI.pdf

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.