POGRANICZE Studia Społeczne Tom XIV, numer specjalny

pod redakcją: pogranicze14

Hanny Bojar, Dariusza Wojakowskiego i Andrzeja Sadowskiego

BIAŁYSTOK, 2008 r.

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie. Socjologia pogranicza w poszukiwaniu nowych horyzontów.

I. NOWE UJĘCIA TEORETYCZNE POGRANICZA I POGRANICZNOŚCI

 • Andrzej Sadowski - Pogranicze – pograniczność – tożsamość pograniczna.
 • Adrian Lis - Ku „nowemu” pograniczu: zagadnienia granicy i inności w rozważaniach nad współczesnym pograniczem.
 • Sergiej Trojan - Koncepcje teoretyczne pogranicza na Ukrainie.

II. DOŚWIADCZANIE GRANIC I POGRANICZA

 • Ewa Matejko Przejście graniczne jako zasób społeczności lokalnej.
 • Agnieszka Pawlak - Środkowoeuropejskie życie „na pograniczu” w świetle opinii studentów, czyli co Środkowoeuropejczycy wnieśli do zjednoczonej Europy.
 • Claudia Snochowska-Gonzalez - Melancholijne granice Europy w prozie Andrzeja Stasiuka.

III. O GRANICACH INACZEJ – KU NOWYM OBSZAROM BADAWCZYM

 • Mateusz Stopa - „My” lokalne – „my” regionalne. Granice społecznych światów mieszkańców województwa podkarpackiego.
 • Mariusz Palak - Społeczne i przestrzenne granice w mieście na przykładzie Rzeszowa.
 • Jerzy Jestal - Budowanie i przekraczanie granic społecznych a funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 • Joanna Kurczewska - Zakończenie.

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XIV, numer specjalny

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.