POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXIV

pod redakcją:pogranicze24
Barbary Cieślińskiej i Andrzeja Sadowskiego

BIAŁYSTOK, 2014 r.

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie 7

 • Jan Poleszczuk - Rodzina – wspólnota konfliktowych interesów 13

I. Kontekst pogranicza etniczno‑kulturowego i migracji

 • Anna Moroz - Małżeństwa mieszane wyznaniowo – w stronę sekularyzacji czy akulturacji? 31
 • Agnieszka Pawlak - „Poczytaj mi mamo przez Skype’a”. Negocjowanie zakresu i modyfikowanie ról rodzinnych w rodzinach z doświadczeniem emigracji zarobkowej 49
 • Anna Krasnodębska - Relacje opolskich migrantek zarobkowych z pracodawcami i rodziną 73

II. Kontekst życia miejskiego i edukacji

 • Paweł Plichta - Rodzina wizytówką miasta. Przypadek Krakowa 97
 • Tadeusz Kowalewski - Wzajemna zależność między aspiracjami kształcenia się rodziców a aspiracjami edukacyjnymi młodzieży 117
 • Dorota Marciniak-Budecka - Rodzicielstwo do-it-yourself, czyli refleksyjność współczesnego rodzicielstwa 131

III. Kontekst wzorów życia rodzinnego

 • Andrzej Porębski - Różnice w postrzeganiu przestrzeni domowej i zewnętrznej między osobami z rodzin wielodzietnych i rodzin z jedynakami 151
 • Katarzyna Błażejewska - Bariery i szanse rodzicielstwa zastępczego. Rodzina zastępcza receptą na kryzys? 167
 • Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz - Polscy gniazdownicy. O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami 181

IV. Kontekst interakcji i dysfunkcji rodziny

 • Adam Lech - Choroba Alzheimera jako czynnik modyfikujący funkcjonowanie rodziny 211
 • Marta Trębaczewska - Kiedy owu nie ma, żołnierzyki są leniwe, beta niska, a marzenie o fasolce niespełnione… Wpływ niepłodności na relacje między partnerami 243
 • Stella Strzemecka - Internauci o „matce-zabójczyni”. Przyczynek do analizy socjologicznej 265
 • Barbara Cieślińska - Bezdzietność jako styl życia 277

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XXIV.pdf

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.