POGRANICZE Studia Społeczne Tom XII

pod redakcją: Andrzeja Sadowskiegopogranicze12

Rok wydania: 2005
ISSN 1230-2392
Liczba stron: 184
Format: B5
Cena: 10,00 PLN

SPIS TREŚCI:

  • MARCIN DĘBICKI, POLSKIE POGRANICZA: ODZWIERCIEDLENIE CYWILIZACYJNEGO ZAAWANSOWANIA PAŃSTWA CZY OBSZARY SPECYFICZNE?
  • KAZIMIERZ URBAN, KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. KILKA UWAG O JEGO STANIE POSIADANIA
  • MAREK BARWIŃSKI, STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA I JĘZYKOWA MIESZKAŃCÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ TERENOWYCH I NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO
  • KATARZYNA WINIECKA, TWORZENIE SIĘ ELIT MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W PERSPEKTYWIE PORÓWNAWCZEJ NA PRZYKŁADZIE POLONII NOWOJORSKIEJ I BIAŁORUSINÓW W BIAŁYMSTOKU
  • RADOSŁAW POCZYKOWSKI, MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KONCEPCJI „OBRAZÓW MIASTA" KEYINA LYNCHA W SOCJOLOGII PRZESTRZENI
  • ANNA MIELCZAREK-ŻEJMO, KROSNO ODRZAŃSKIE - MAŁE MIASTO POGRANICZA POLSKO-NIEMIECKIEGO. PRZEMIANY STRUKTURY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNEJ W LATACH 1988-2002
  • KATARZYNA ZACHAREWICZ, IDEOLOGIA W SKALI LOKALNEJ - CZY MAMY JESZCZE O CZYM MÓWIĆ?
  • MAGDALENA CITKO, FILM DOKUMENTALNY - PRZEDSTAWIENIE, CZY NAŚLADOWANIE RZECZYWISTOŚCI?
  • MAGDALENA ZDRODOWSKA, OBRAZ REGIONU W TELEWIZJI REGIONALNEJ. PODLASIE W TELEWIZJI BIAŁYSTOK
 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.