POGRANICZE Studia Społeczne Tom III
pogranicze03pod redakcją: Andrzeja Sadowskiego
BIAŁYSTOK, 1993

SPIS TREŚCI:

 • Andrzej Sadowski, Miejscowi i przybysze. Charakter społecznego współżycia
 • Mikołaj Bezpamiatnych, User Rozenfeid, Halina Szczełbanina, Tożsamość narodowa Polaków pogranicza (na podstawie badań we wsi Nacza w obwodzie grodzieńskim)
 • Spartak Polskij, Katolicy w Republice Białoruś
 • Georgij Kobiak, User Rozenfeid, Badania socjokulturowych uwarunkowań rozwoju narodu
 • Jerzy Nikitorowicz, Proces socjalizacyjno-wychowawczy w zróżnicowanych kulturowo rodzinach i społecznościach (próba teoretycznego ujęcia)
 • Maciej Tefelski, Mieszkańcy Białegostoku o przestępczości i bezpieczeństwie publicznym w swoim mieście
 • Tadeusz Popławski, Bezrobocie w metropolii peryferyjnej
 • Jarosław Danowski, Indywidualizm i kolektywizm jako przejawy orientacji mieszkańców Białegostoku
 • Barbara Cieślińska, Mońki - powstanie, rozwój i specyfika miasta
 • Jerzy Wasiluk, Szkolnictwo żydowskie w Drugiej Rzeczypospolitej

Obok "Pogranicza"

 • Sławomir P. Dudziak, Czy narody istnieją? Rozważania o statusie przedmiotów socjologii
 • Edward Szymański, Życie społeczne
 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.