POGRANICZE Studia Społeczne Tom XVI

pod redakcją: pogranicze16
Andrzeja Sadowskiego

BIAŁYSTOK, 2010 r.

SPIS TREŚCI:

  • Maja Biernacka - Od narodu do interkulturowości. Współczesne wyobrażenia na temat zasad życia zbiorowego w społeczeństwie hiszpańskim.
  • Anelė Vosyliūtė - Towards a democratic society.
  • Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik - Od wielokulturowości do postkolonializmu – czy etniczność ma płeć?
  • Larissa Titarenko - Social Capital of Minsk: a historical approach to social-ethnic changes of the city dwellers.
  • Barbara Cieślińska - „Uciekający” kapitał. Emigracja zarobkowa w świetle badań ankietowych mieszkańców Białegostoku.
  • Beata Huk - Aspiracje migracyjne młodzieży na przykładzie badań młodzieży uczącej się w Białymstoku.

RECENZJE

  • Anna Drabiuk - Recenzja książki Julity Makaro Gubin – miasto graniczne. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
  • Ewa Dąbrowska - Recenzja książki Kamilli Dolińskiej Potoczny i ideologiczny poziom doświadczenia śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu odrębności? Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
  • Łukasz Wołyniec - Recenzja książki Bożeny Domagały Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji. Wydawnictwo OBN, Olsztyn 2009.

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XVI

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.