POGRANICZE Studia Społeczne Tom XVIII

pogranicze18pod redakcją:
Małgorzaty Bieńkowskiej i
Andrzeja Sadowskiego

BIAŁYSTOK, 2011 r.

SPIS TREŚCI:

  • Andrzej Sadowski - Socjologia wielokulturowości jako nowa subdyscyplina socjologiczna.
  • Małgorzata Bieńkowska - Gender i wielokulturowość.
  • Małgorzata Skowrońska - O trudnych spotkaniach wielokulturowości i kategorii gender/queer.
  • Katarzyna Sztop-Rutkowska - Niepamiętane historie miasta. Żydowska przeszłość Białegostoku i Lublina w (nie)pamięci obecnych mieszkańców.
  • Maciej Białous - Społeczna percepcja zabytków w miastach heterogenicznych kulturowo. Przykład Białegostoku i Lublina.
  • Barbara Cieślińska - Niemcy bliskie i dalekie w świetle doświadczeń emigracyjnych mieszkańców północno-wschodniej Polski.
  • Maja Biernacka - Młode pokolenie Hiszpanów wobec odmienności. Problemy społeczeństwa wielokulturowego.
  • Katarzyna Niziołek - One world, many peoples. Towards art for multiculturalism.
  • Larissa Titarenko - Belarus – a land of multiculturalism?
  • Andrzej Ryczkowski - Słuchalność programów dla mniejszości narodowych emitowanych przez Polskie Radio Białystok na podstawie badań audytorium radiowego Instytutu Millward Brown SMG/KRC.

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XVIII

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.