POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXVII cz.1

pogranicze27 1pod redakcją:
Andrzeja Sadowskiego i Katarzyny Sztop-Rutkowskiej

BIAŁYSTOK, 2016 r.SPIS TREŚCI:

 • Katarzyna Sztop-Rutkowska, Andrzej Sadowski - Wprowadzenie 7

I. Pogranicza Polski i Europy Środkowo-Wschodniej – nowe interpretacje

 • Paweł Hut - Zagraniczni rodacy i pogranicza w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989/1990 roku 13
 • Andrzej Sadowski - Urbanizacja a procesy narodotwórcze na pograniczach ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej 27
 • Anna Śliz Marek S. Szczepański - Pogranicze polsko-czeskie w perspektywie socjologicznej. Kontekst kulturowy 47
 • Irena Machaj - Pogranicze a tożsamość. Ile zmienności, ile stabilności? 61
 • Walter Żelazny - Wielokulturowość Zamenhofa avant la lettre ze szczególnym uwzględnieniem aspektu religijnego 75
 • Krystyna Romaniszyn - Czynniki potencjalnej dekonstrukcji pogranicza etnicznego 93
 • Justyna Olędzka - Zjawisko nowego nacjonalizmu na obszarze Azji Centralnej 109

II. Transgraniczne procesy integracyjne

 • Jerzy Nikitorowicz - Problemy tożsamościowe obywateli państw powstałych po upadku ZSRR 121
 • Larissa Titarenko - Inter-civilizational encounter: pluralistic discourses in the Republic of Belarus 137
 • Basia Nikiforova - European borders and identity from the new materialist approach 151
 • А.Ф. Гавриленков - Особенности развития религии в условиях глобализации 163
 • Włodzimierz Pawluczuk - Powikłane losy Ukrainy 171
 • Hubert Kotarski - Podobni czy różni? Pozycja społeczna i tożsamość społeczna młodzieży Europy Środkowo-Wschodniej 185
 • Dawid Błaszczak - Sieć Uniwersytetów Pogranicza – konfiguracja społeczeństwa sieciowego na wschodnim pograniczu Polski 199

III. Problemy na pograniczach

 • Sławomir Łodziński - Etniczne „flagowania” rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych w Polsce 223
 • Adam Bobryk - Czas przełomu. Pogranicze litewsko-polskie w perspektywie działań KGB LSRR w latach 1979–1983 na terenie rejonu łoździejskiego 251
 • Jakub Barszczewski - Tworzenie boliwijskiego państwa wielonarodowego a opór wobec neoliberalnej globalizacji 269

pdfPogranicze 27 cz.1.pdf

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.