Redakcja

Instytut Socjologii
Uniwersytet w Białymstoku

pl. Uniwersytecki 1
15-420 Białystok

telefon: 85 745-71-04

e-mail: pogranicze@uwb.edu.pl

POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXXI

Pogranicze 31pod redakcją:
Alicji Zawistowskiej

BIAŁYSTOK, 2017 r.

 

Spis treści:

Jan Poleszczuk - Decyzje edukacyjne maturzystow. Kontekst społeczny i indywidualne postawy młodzieży Białegostoku wobec wykształcenia wyższego 13
Łukasz Kiszkiel - Aspiracje edukacyjne, zawodowe i życiowe białostockich maturzystow w latach 2010-2015 43
Maja Biernacka - Postawy migracyjne młodzieży akademickiej Białegostoku 59
Alicja Zawistowska - Osiągnięcia edukacyjne uczniow w wojewodztwie podlaskim na tle innych rejonow Polski 77
Piotr Paweł Laskowski - Adaptation of new technologies to visualize and functionalize post-primary schools Internet websites 99
Joanna Borowik - Rola pedagoga w kształtowaniu tożsamości młodzieży w kontekście zagrożeń wspołczesności 115
Katarzyna Winiecka - Potrzeba edukacji międzykulturowej w społecznościach lokalnych na przykładzie badania partycypacji w kulturze i potrzeb kulturalnych mieszkańcow Sejn 129
Maciej Białous - Edukacja kulturowa z perspektywy animatorow i edukatorow kultury w wojewodztwie podlaskim 145

 

pdfPogranicze 31.pdf

 
POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXX

pogranicze 30

Polityka edukacyjna - tozsamosc - edukacja miedzykulturowa

pod redakcją:
Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszynskiej i Andrzeja Sadowskiego

BIAŁYSTOK, 2017 r.

 

Spis treści:

Jerzy Nikitorowicz  - Polityka edukacyjna w kontekście potrzeby nabywania kompetencji międzykulturowych 7
Andrzej Sadowski - Stare i nowe zagrożenia w zakresie konstruowania społeczeństwa wielokulturowego 20
Krystyna Błeszyńska - Polityka kanonu a kształtowanie się wielokulturowego społeczeństwa obywatelskiego 42
Mariola Badowska - Dylematy polityki edukacyjnej w kontekście społeczeństw wielokulturowych 56
Agata Cudowska - Polityka oświatowa Unii Europejskiej wobec migracji 66
Krzysztof Sawicki - Migranci w Europie. Uwarunkowania i metody integracji – przykład Holandii 80
Emilia Żyłkiewicz-Płońska - Europejska polityka edukacyjna wobec szkolnictwa wyższego 95
Urszula Markowska-Manista, Dominika Zakrzewska-Olędzka - Pomiędzy teorią a praktyką kontaktu międzykulturowego 113
Przemysław Paweł Grzybowski - Inni i Obcy w bezpiecznym miejscu. Poprawność polityczna w zrożnicowanej kulturowo szkolnej przestrzeni publicznej 130
Jolanta Muszyńska - Od partykularyzmu do pragmatyzmu -€“ percepcja społeczna odmienności kulturowej w przestrzeni lokalnej 143
Justyna Pilarska - Locus educandi: miasto jako przestrzeń nieformalnej edukacji międzykulturowej 154
Tomasz Bajkowski - System rodzinny w przestrzeni międzykulturowej 167
Halina Rusek - Edukacja regionalna a przemiany społeczności przemysłowych – tworzenie tradycji jako wyzwanie edukacyjne -€“ na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego 181
Alina Szczurek-Boruta - Tożsamość młodych Polakow mieszkających na pograniczu polsko-czeskim 195
Adela Kożyczkowska - €žWytwarzanie wiedzy - jako element polityki kulturowej. Casus wiedzy o języku kaszubskim jako peryferii językowej 210
Zbigniew Babicki - Założenia edukacji międzykulturowej szansą na pojednanie etniczne w Rwandzie 223

 

pdfPogranicze 30.pdf

 
POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXIX

Pogranicze 29pod redakcją:
Mai Biernackiej

BIAŁYSTOK, 2017 r.

 

Spis treści:

Maja Biernacka -Być Baskiem, czyli o relacji między euskera a tożsamością 5
Katarzyna Mirgos - Mniejszość w mniejszości. Imigranci w Baskijskiej W spolnocie Autonomicznej 21
Alfons Gregori - Wybieramy język czy język wybiera nas? Analiza stosowania katalońskiego jako języka literackiego przez nierodzimych pisarzy w ramach społeczeństwa wielokulturowego 45
Rozalya Sasor - Proces kształtowania się katalońskiej świadomości narodowej na przykładzie legendy Otgera Catalo 69
Dagmara Głuszek-Szafraniec - Polityka medialna w służbie rozwoju tożsamości regionalnych w Hiszpanii 95
Karolina Agata Golemo - Nowi Katalończycy. Tożsamość i integracja społeczno-kulturowa dzieci imigrantow w Barcelonie 123
Joanna Wyszyńska - Powrot Sefardyjczykow. Żydzi we wspolczesnej Hiszpanii a ich los w czasie II wojny światowej 169

 

pdfPogranicze 29.pdf

 
POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXVII cz.2

pogranicze27 cz. 1pod redakcją:
Andrzeja Sadowskiego i Urszuli Abłażewicz-Górnickiej

BIAŁYSTOK, 2016 r.

 

Spis treści:
I. Transgraniczność i transkulturowość potencjalna. Badania empiryczne na wschodnim pograniczu

Maja Biernacka - Tożsamość terytorialna a kwestia wyznaniowa. Obraz własny studentów uczelni publicznych Białegostoku 9
Wojciech Wądołowski - Między europejskością a lokalnością. Przestrzenie tożsamości w badaniach studentów Białegostoku 29
Łukasz Wołyniec - Tożsamość terytorialna i poczucie bezpieczeństwa a stosunek do różnych reprezentacji Innego (Rosjanie, muzułmanie) na podstawie badań studentów uczelni białostockich 41
Piotr Długosz - Czy istnieje człowiek pogranicza? Społeczny portret młodzieży na pograniczach w Europie Środkowo-Wschodniej 61
Sławomir Bartnicki - Hipotetyczna unikalność gmin ze znacznym udziałem mniejszości niepolskiej w aspekcie stabilności lokalnej egzekutywy wyłanianej w wyborach bezpośrednich 85
Wiesław Romanowicz - Stosunek maturzystów z regionu środkowo-wschodniej Polski do wybranych norm moralnych 111


II. Transkulturowość konstruowana. Pogranicze polsko-rosyjskie oraz polsko-ukraińskie

Andrzej Sakson - Konflikt o pomnik generała Armii Czerwonej Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie na Warmii, czyli spór o domenę symboliczną na pograniczu polsko-kaliningradzkim. Studium przypadku 131
Dariusz Wojakowski - Wielokulturowość w interpretacjach i działaniach lokalnych. Przypadki z pogranicza polsko-ukraińskiego 149
Andrzej Nikitorowicz - Transformacja tożsamości mniejszości narodowej w warunkach istotnych zmian politycznych na przykładzie Ukraińców Podlasia 163
Marcin Dębicki - Za górami, za lasami... albo granica jak niewidzialny mur. Endemizm zakarpackiego odcinka pogranicza ukraińsko-polskiego 179

 

III. Transkulturowość otwarta. Pogranicze polsko-niemieckie
Julita Makaro - Pogranicze polsko-niemieckie w refleksji socjologicznej z perspektywy ćwierćwiecza 205
Kamilla Dolińska, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak - Mieszkańcy pogranicza zachodniego o niemieckich sąsiadach a Polacy o Niemcach 223
Iwona Sobieraj - Komunikacyjny i symboliczny wymiar edukacji językowej na Śląsku Opolskim – przypadek języka niemieckiego 247
Dawid Błaszczak, Olga Filipiak - Transgraniczne struktury sieciowe Polski i Niemiec – od relacji wertykalnych do horyzontalnych. Przykład wybranych projektów programu europejskiej współpracy terytorialnej 2007–2013 263

 

pdfPogranicze 27 cz.2.pdf

 
POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXVII cz.1

pogranicze27 1pod redakcją:
Andrzeja Sadowskiego i Katarzyny Sztop-Rutkowskiej

BIAŁYSTOK, 2016 r.SPIS TREŚCI:

 • Katarzyna Sztop-Rutkowska, Andrzej Sadowski - Wprowadzenie 7

I. Pogranicza Polski i Europy Środkowo-Wschodniej – nowe interpretacje

 • Paweł Hut - Zagraniczni rodacy i pogranicza w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989/1990 roku 13
 • Andrzej Sadowski - Urbanizacja a procesy narodotwórcze na pograniczach ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej 27
 • Anna Śliz Marek S. Szczepański - Pogranicze polsko-czeskie w perspektywie socjologicznej. Kontekst kulturowy 47
 • Irena Machaj - Pogranicze a tożsamość. Ile zmienności, ile stabilności? 61
 • Walter Żelazny - Wielokulturowość Zamenhofa avant la lettre ze szczególnym uwzględnieniem aspektu religijnego 75
 • Krystyna Romaniszyn - Czynniki potencjalnej dekonstrukcji pogranicza etnicznego 93
 • Justyna Olędzka - Zjawisko nowego nacjonalizmu na obszarze Azji Centralnej 109

II. Transgraniczne procesy integracyjne

 • Jerzy Nikitorowicz - Problemy tożsamościowe obywateli państw powstałych po upadku ZSRR 121
 • Larissa Titarenko - Inter-civilizational encounter: pluralistic discourses in the Republic of Belarus 137
 • Basia Nikiforova - European borders and identity from the new materialist approach 151
 • А.Ф. Гавриленков - Особенности развития религии в условиях глобализации 163
 • Włodzimierz Pawluczuk - Powikłane losy Ukrainy 171
 • Hubert Kotarski - Podobni czy różni? Pozycja społeczna i tożsamość społeczna młodzieży Europy Środkowo-Wschodniej 185
 • Dawid Błaszczak - Sieć Uniwersytetów Pogranicza – konfiguracja społeczeństwa sieciowego na wschodnim pograniczu Polski 199

III. Problemy na pograniczach

 • Sławomir Łodziński - Etniczne „flagowania” rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych w Polsce 223
 • Adam Bobryk - Czas przełomu. Pogranicze litewsko-polskie w perspektywie działań KGB LSRR w latach 1979–1983 na terenie rejonu łoździejskiego 251
 • Jakub Barszczewski - Tworzenie boliwijskiego państwa wielonarodowego a opór wobec neoliberalnej globalizacji 269

pdfPogranicze 27 cz.1.pdf

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Copyright ® 1998-2018 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.