POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXXII

pod redakcją:
Waltera Żelaznego i Macieja Białousa

BIAŁYSTOK, 2018 r.

 

Spis treści:

Maciej Białous - Wprowadzenie - 7
Walter Żelazny - Co pozostalo po dziele Ludwika Zamenhofa? - 11
Piotr Kłodkowski - Jezyk a problematyka tozsamości na przykladzie Indii XXI wieku - wybrane problemy - 21
Walter Żelazny -
Kanadyjska polityka tozsamosciowa - 32
Blanka Rzewuska - Sytuacja języka katalońskiego w XXI wieku na przykładzie wybranych terytoriow - 53
Stefan M. Marcinkiewicz - Jezyk jako baza kulturowego nacjonalizmu. Niemiecko-polskie starcie o "dusze i serca" Mazurow na przelomie XIX i XX wieku - 69
Oleg Łatyszonek - Dlaczego nie po swojemu€. Rozwazania o spolecznej roli i przyszłosci wschodnioslowianskich jezykow wschodniej Bialostocczyzny - 83
Ewelina Sadanowicz - Podlaska wielokulturowosc i zwiazane z nia problemy jezykowe mniejszosci narodowych - 98
Andrzej Sadowski - Jezyk komunikacji a język grupy etnicznej na przykładzie krajow Europy Środkowo-Wschodniej - 111
Katarzyna Lewandowska, Luiza Organek - Jezyk, wartosci, granice. Rewitalizacja jezyka etnicznego w dobie globalizacji - sytuacja spolecznosci kaszubskiej - 129
Anetta Bogusława Strawińska - Wplyw globalizacji i nowych technologii na zachowania jezykowe wspolczesnych Polakow - 145
Maciej Białous - Sztuczne jezyki wobec mediow spolecznosciowych - 167
Ewa Szczygielska - Jezyk romani -€“ przeszlosc, terazniejszosc, przyszlosc. Spoleczne i kulturowe aspekty romskiej mowy, ze szczegolnym uwzglednieniem dialektu szczepu Polska Roma - 182
Ewelina Sadanowicz - Szeptuchy jako specyficzne zjawisko znachorskie pogranicza na Podlasiu - 190
Basia Nikiforova - Inmemoriam Nikolaj Bespamiatnykh (1953.06.26 –2017.11.27) - 208

pdfPogranicze 32

 
POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXXI

Pogranicze 31pod redakcją:
Alicji Zawistowskiej

BIAŁYSTOK, 2017 r.

 

Spis treści:

Jan Poleszczuk - Decyzje edukacyjne maturzystow. Kontekst społeczny i indywidualne postawy młodzieży Białegostoku wobec wykształcenia wyższego 13
Łukasz Kiszkiel - Aspiracje edukacyjne, zawodowe i życiowe białostockich maturzystow w latach 2010-2015 43
Maja Biernacka - Postawy migracyjne młodzieży akademickiej Białegostoku 59
Alicja Zawistowska - Osiągnięcia edukacyjne uczniow w wojewodztwie podlaskim na tle innych rejonow Polski 77
Piotr Paweł Laskowski - Adaptation of new technologies to visualize and functionalize post-primary schools Internet websites 99
Joanna Borowik - Rola pedagoga w kształtowaniu tożsamości młodzieży w kontekście zagrożeń wspołczesności 115
Katarzyna Winiecka - Potrzeba edukacji międzykulturowej w społecznościach lokalnych na przykładzie badania partycypacji w kulturze i potrzeb kulturalnych mieszkańcow Sejn 129
Maciej Białous - Edukacja kulturowa z perspektywy animatorow i edukatorow kultury w wojewodztwie podlaskim 145

 

pdfPogranicze 31.pdf

 
POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXX

pogranicze 30

Polityka edukacyjna - tozsamosc - edukacja miedzykulturowa

pod redakcją:
Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszynskiej i Andrzeja Sadowskiego

BIAŁYSTOK, 2017 r.

 

Spis treści:

Jerzy Nikitorowicz  - Polityka edukacyjna w kontekście potrzeby nabywania kompetencji międzykulturowych 7
Andrzej Sadowski - Stare i nowe zagrożenia w zakresie konstruowania społeczeństwa wielokulturowego 20
Krystyna Błeszyńska - Polityka kanonu a kształtowanie się wielokulturowego społeczeństwa obywatelskiego 42
Mariola Badowska - Dylematy polityki edukacyjnej w kontekście społeczeństw wielokulturowych 56
Agata Cudowska - Polityka oświatowa Unii Europejskiej wobec migracji 66
Krzysztof Sawicki - Migranci w Europie. Uwarunkowania i metody integracji – przykład Holandii 80
Emilia Żyłkiewicz-Płońska - Europejska polityka edukacyjna wobec szkolnictwa wyższego 95
Urszula Markowska-Manista, Dominika Zakrzewska-Olędzka - Pomiędzy teorią a praktyką kontaktu międzykulturowego 113
Przemysław Paweł Grzybowski - Inni i Obcy w bezpiecznym miejscu. Poprawność polityczna w zrożnicowanej kulturowo szkolnej przestrzeni publicznej 130
Jolanta Muszyńska - Od partykularyzmu do pragmatyzmu -€“ percepcja społeczna odmienności kulturowej w przestrzeni lokalnej 143
Justyna Pilarska - Locus educandi: miasto jako przestrzeń nieformalnej edukacji międzykulturowej 154
Tomasz Bajkowski - System rodzinny w przestrzeni międzykulturowej 167
Halina Rusek - Edukacja regionalna a przemiany społeczności przemysłowych – tworzenie tradycji jako wyzwanie edukacyjne -€“ na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego 181
Alina Szczurek-Boruta - Tożsamość młodych Polakow mieszkających na pograniczu polsko-czeskim 195
Adela Kożyczkowska - €žWytwarzanie wiedzy - jako element polityki kulturowej. Casus wiedzy o języku kaszubskim jako peryferii językowej 210
Zbigniew Babicki - Założenia edukacji międzykulturowej szansą na pojednanie etniczne w Rwandzie 223

 

pdfPogranicze 30.pdf

 
POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXIX

Pogranicze 29pod redakcją:
Mai Biernackiej

BIAŁYSTOK, 2017 r.

 

Spis treści:

Maja Biernacka -Być Baskiem, czyli o relacji między euskera a tożsamością 5
Katarzyna Mirgos - Mniejszość w mniejszości. Imigranci w Baskijskiej W spolnocie Autonomicznej 21
Alfons Gregori - Wybieramy język czy język wybiera nas? Analiza stosowania katalońskiego jako języka literackiego przez nierodzimych pisarzy w ramach społeczeństwa wielokulturowego 45
Rozalya Sasor - Proces kształtowania się katalońskiej świadomości narodowej na przykładzie legendy Otgera Catalo 69
Dagmara Głuszek-Szafraniec - Polityka medialna w służbie rozwoju tożsamości regionalnych w Hiszpanii 95
Karolina Agata Golemo - Nowi Katalończycy. Tożsamość i integracja społeczno-kulturowa dzieci imigrantow w Barcelonie 123
Joanna Wyszyńska - Powrot Sefardyjczykow. Żydzi we wspolczesnej Hiszpanii a ich los w czasie II wojny światowej 169

 

pdfPogranicze 29.pdf

 
POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXVIII

Pogranicze 28pod redakcją:

Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego i Joanny Borowik

BIAŁYSTOK, 2016 r.

 

Spis treści:

Tomasz Sahaj - Choroba, niepełnosprawność i starość jako problem egzystencjalny, filozoficzny i społeczny

Hanna Żuraw - Ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze zachodu -€“ perspektywa antropologii

Monika Parchomiuk - Starość i starzenie się w percepcji osob z niepełnosprawnością intelektualną

Katarzyna Winiecka, Joanna Borowik, Małgorzata Halicka - Obraz starości i niepełnosprawności w wojewodztwie podlaskim

Dorota Otapowicz, Agnieszka Sakowicz-Boboryko, Dorota Wyrzykowska-Koda - Niepełnosprawność a jakość życia rodziny

Wojciech Skiba - Wsparcie dla osob niepełnosprawnych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemow społecznych: efektywna pomoc w rehabilitacji, czy przypadkowo dobrane działania?

Joanna Szymanowska - Seniorzy w sieci wsparcia społecznego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny

Renata Tanajewska - Nie pamiętam dokąd idę, ale wiem, że jestem €“ o zdolności do czynności prawnych osob z zaburzeniami pamięci i świadomości

Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Barbara Kamińska - Poźna dorosłość z perspektywy logopedii

Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Emilia Kramkowska, Anna Szafranek - Małżeństwo i rodzina w opinii starszych kobiet doświadczających przemocy. Na podstawie analizy akt sądowych w wojewodztwie podlaskim

Anna Rudnik - Wymiary starości i cechy ludzi starych w percepcji dzieci i młodzieży

pdfPogranicze Tom XXVIII

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.