POGRANICZE Studia Społeczne Tom XIII

pod redakcją:pogranicze13
Andrzeja Sadowskiego

BIAŁYSTOK, 2007 r.

SPIS TREŚCI:

 • ANDRZEJ SADOWSKI - „POGRANICZE. STUDIA SPOŁECZNE”. KONTYNUACJA I ZMIANA.
 • MAGDALENA ZDRODOWSKA - POTOCZNY OBRAZ PODLASIA – STRATEGIE KREOWANIA WIZERUNKU REGIONU.
 • BEATA BORAWSKA, KATARZYNA NIZIOŁEK, RADOSŁAW POCZYKOWSKI - BELGIA NAS TROSZECZKĘ TRZYMA(C6). SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY RYNKU PRACY W SIEMIATYCZACH. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH.
 • AGNIESZKA WITOSŁAW - ZAGRANICZNE WYJAZDY STUDENTÓW. BEZPOWROTNIE „ZARAŻENI” INNOŚCIĄ.
 • ALICJA ZAWISTOWSKA - MNIEJSZOŚCI W MEDIACH: KONTEKSTY I GRANICE PREZENTACJI.
 • KATARZYNA DMITRUK - TOŻSAMOŚĆ NARODOWA MŁODZIEŻY WYZNANIA PRAWOSŁAWNEGO NA PRZYKŁADZIE BRACTWA MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ W BIAŁYMSTOKU.
 • MARCIN DĄBROWSKI - ,,ROZŚPIEWANY NARÓD’’, CZYLI FUNKCJE NARODOWE BIAŁORUSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ.
 • MICHAŁ DĄBROWSKI - PAMIĘĆ HISTORYCZNA O POGRANICZACH NA PRZYKŁADZIE SPORU O WILNO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM.
 • WIESŁAW ROMANOWICZ -STUDENCI BIALSCY WOBEC SĄSIEDNICH KRAJÓW I NARODÓW.
 • MAGDALENA ANCHIMOWICZ, MAGDALENA CHOJNOWSKA, MARTA DEC, IWONA JANUCIK - OSIEDLE BOJARY W ŚWIADOMOŚCI JEGO MIESZKAŃCÓW.
 • ARTUR MARKOWSKI - PRZESTRZEŃ SZTETŁ W XIX WIEKU – W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM.
 • INFORMACJA DLA AUTORÓW „POGRANICZA”.

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XIII

 
Copyright ® 1998-2022 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.