POGRANICZE Studia Społeczne Tom XIX

pod redakcją:
pogranicze19
Andrzeja Sadowskiego i Małgorzaty Skowrońskiej

BIAŁYSTOK, 2012 r.

SPIS TREŚCI:

  • Basia Nikiforova - Borders of Differences as European challengeWłodzimierz Pawluczuk - Rusini – nacja niespełniona
  • Irena Kotowicz‑Borowy - Znaczenie tradycji etosu szlacheckiego w poczuciu tożsamości grupowej i narodowej na dawnych pograniczach Rzeczypospolitej
  • Michał Weres - Granice kultury a kultura granic. Wielokulturowość pogranicza meksykańsko‑amerykańskiego
  • Andrzej Nikitorowicz - Mniejszość ukraińska w warunkach przeobrażeń ze szczególnym uwzględnieniem narodu kulturowego
  • Wiesław Romanowicz - Religijność prawosławnych w Polsce na tle zmian społeczno‑kulturowych
  • Filip Pazderski - Między wielokulturową tradycją a zróżnicowaną etnicznie współczesnością – implikacje badań nad procesami kolektywnego pamiętania na pograniczu kulturowym na przykładzie podlaskich Krynek
  • Karolina Frąckiewicz - Wypełnianie przestrzeni identyfikacyjnej – zróżnicowane społeczności Bielska Podlaskiego i Białegostoku
  • Małgorzata Skowrońska - Jak zmierzać ku różnorodności? O działaniach społeczno‑edukacyjnych podejmowanych na rzecz społeczności LGBT w przestrzeni publicznej Białegostoku
  • А. Бурык - Прыгранічнае супрацоўнітцва Беларусі і Польшчы ў эканамічнай сферы ў 1990‑я гг.

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XIX

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.