POGRANICZE Studia Społeczne Tom I
pogranicze01pod redakcją: Andrzeja Sadowskiego
BIAŁYSTOK, 1992

SPIS TREŚCI:

 • Andrzej Sadowski - Pogranicze. Studia społeczne. Zarys problematyki.
 • Tadeusz Popławski - Ciechanowiec - socjologiczny portret podlaskiego małego miasta.
 • Maciej Tefelski - Bielsk Podlaski - szkice do portretu miasta.
 • Andrzej Sadowski - Procesy tworzenia się społeczności lokalnej na szczeblu gminy.
 • Bożena Moss - Postawy polityczne działaczy samorządowych.
 • Aleksander Malesza - Miejsce sanktuariów w kulcie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
 • Barbara Bień, Małgorzata Halicka - Konsumpcja alkoholu i alkoholizm ludzi starszych (na przykładzie Białegostoku).
 • Jerzy Wasiluk - Organizacje polityczne i społeczne ludności białoruskiej w Polsce w latach 1918-1939.
 • Tadeusz Poplawski - O potrzebach i ich zaspokajaniu (na podstawie badań przeprowadzonych w makroregionie północno-wschodnim).
 • Eugeniusz Górski - Idea społeczeństwa obywatelskiego w tradycji rosyjsko-radzieckiej.
 • Edward Szymańsk - U źródeł myśli społecznej.
 • Kronika życia naukowego.
 • Bożena Moss - Autoreferat pracy doktorskiej pt. "Kultura polityczna klasy robotniczej Białegostoku", Białystok 1989
 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.