POGRANICZE Studia Społeczne Tom VI

pod redakcją:pogranicze06

G. Babińskiego,
J. Muchy,
A. Sadowskiego
BIAŁYSTOK, 1997

SPIS TREŚCI:

  • Janusz MUCHA, Mniejszości kulturowe w Polsce i ich wizje kultury dominującej. Stan badań nad wybranymi mniejszościami i nowy projekt badawczy
  • Andrzej SADOWSKI, Polscy Białorusini na temat Polaków i kultury polskiej. Stan badań
  • Grzegorz BABIŃSKI, Stan badań nad mniejszością ukraińską w Polsce
  • Danuta BERLIŃSKA, Teresa SOŁDRA-GWIŻDŻ, Ludność rodzima i mniejszość niemiecka w Polsce. Stan badań
  • Kazimierz KOWALEWICZ, Od praktykowania utopii do działań kulturowych. Krótki szkic skutków zaistnienia pewnej utopii wraz z bibliografią
  • Barbara FATYGA, Analiza stanu badań nad kulturą młodzieżową i grupami subkulturowymi w Polsce
  • Katarzyna OSIŃSKA, Anna ŚLIWIŃSKA, Społeczności permanentnego ubóstwa. Stan badań
  • Paweł ZAŁĘCKI, Kościół rzymskokatolicki w Polsce współczesnej. Główne kierunki dotychczasowych badań oraz propozycje badawcze
  • Nota o autorach
 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.