POGRANICZE Studia Społeczne Tom XV

pod redakcją: pogranicze15
Andrzeja Sadowskiego

BIAŁYSTOK, 2009 r.

SPIS TREŚCI:

  • Andrzej Sadowski - 10-lecie Instytutu Socjologii Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
  • Stefan Michał Marcinkiewicz, Grzegorz Nowacki - Integracja społeczna: Polak – nie-obywatel.
  • Ireneusz Sadowski - Anamorficzne obrazy lokalnego rozwoju. Społeczności i samorząd lokalny w gminach województwa podlaskiego po transformacji ustrojowej – od twardych danych do indywidualnych narracji.
  • Edmund Dmitrów - Główne cechy obrazu Rosji i Rosjan w propagandzie narodowych socjalistów.
  • Radosław Poczykowski - Obcy, czy nasi? Żydzi w pamięci zbiorowej mieszkańców Białostocczyzny.
  • Andrzej Nikitorowicz - Stereotypy narodowe w społeczności zróżnicowanej etnicznie na przykładzie Białegostoku.
  • Joanna Cukras-Stelągowska - Edukacja a problemy stygmatyzacji polskich Romów.
  • Valdas Pruskus - Ciało, konsumpcja i sukces.
  • Martyna F. Zaniewska - Centrum w świadomości mieszkańców Białegostoku.
  • Sławomir Bartnicki - Obraz korupcji w województwie podlaskim na podstawie doniesień prasowych.

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XV

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.