Redakcja

Instytut Socjologii
Uniwersytet w Białymstoku

pl. Uniwersytecki 1
15-420 Białystok

telefon: 85 745-71-04

e-mail: pogranicze@uwb.edu.pl

POGRANICZE Studia Społeczne Tom XXVII cz.2

pogranicze27 cz. 1pod redakcją:
Andrzeja Sadowskiego i Urszuli Abłażewicz-Górnickiej

BIAŁYSTOK, 2016 r.

 

Spis treści:
I. Transgraniczność i transkulturowość potencjalna. Badania empiryczne na wschodnim pograniczu

Maja Biernacka - Tożsamość terytorialna a kwestia wyznaniowa. Obraz własny studentów uczelni publicznych Białegostoku 9
Wojciech Wądołowski - Między europejskością a lokalnością. Przestrzenie tożsamości w badaniach studentów Białegostoku 29
Łukasz Wołyniec - Tożsamość terytorialna i poczucie bezpieczeństwa a stosunek do różnych reprezentacji Innego (Rosjanie, muzułmanie) na podstawie badań studentów uczelni białostockich 41
Piotr Długosz - Czy istnieje człowiek pogranicza? Społeczny portret młodzieży na pograniczach w Europie Środkowo-Wschodniej 61
Sławomir Bartnicki - Hipotetyczna unikalność gmin ze znacznym udziałem mniejszości niepolskiej w aspekcie stabilności lokalnej egzekutywy wyłanianej w wyborach bezpośrednich 85
Wiesław Romanowicz - Stosunek maturzystów z regionu środkowo-wschodniej Polski do wybranych norm moralnych 111


II. Transkulturowość konstruowana. Pogranicze polsko-rosyjskie oraz polsko-ukraińskie

Andrzej Sakson - Konflikt o pomnik generała Armii Czerwonej Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie na Warmii, czyli spór o domenę symboliczną na pograniczu polsko-kaliningradzkim. Studium przypadku 131
Dariusz Wojakowski - Wielokulturowość w interpretacjach i działaniach lokalnych. Przypadki z pogranicza polsko-ukraińskiego 149
Andrzej Nikitorowicz - Transformacja tożsamości mniejszości narodowej w warunkach istotnych zmian politycznych na przykładzie Ukraińców Podlasia 163
Marcin Dębicki - Za górami, za lasami... albo granica jak niewidzialny mur. Endemizm zakarpackiego odcinka pogranicza ukraińsko-polskiego 179

 

III. Transkulturowość otwarta. Pogranicze polsko-niemieckie
Julita Makaro - Pogranicze polsko-niemieckie w refleksji socjologicznej z perspektywy ćwierćwiecza 205
Kamilla Dolińska, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak - Mieszkańcy pogranicza zachodniego o niemieckich sąsiadach a Polacy o Niemcach 223
Iwona Sobieraj - Komunikacyjny i symboliczny wymiar edukacji językowej na Śląsku Opolskim – przypadek języka niemieckiego 247
Dawid Błaszczak, Olga Filipiak - Transgraniczne struktury sieciowe Polski i Niemiec – od relacji wertykalnych do horyzontalnych. Przykład wybranych projektów programu europejskiej współpracy terytorialnej 2007–2013 263

 

pdfPogranicze27_cz2.pdf

 
Copyright ® 1998-2019 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.